Aanbod & kosten

Aanbod
Voor een inspirerende invulling van een ouderavond op school. Voor workshops over opvoeding in uw gemeente? Begeleiding voor jeugdleiders in de kerk?
Meld je aan via deze website voor lezingen, workshops en cursussen over opvoeding.
Zie pagina workshops

Op maat
De invulling van de workshops/lezingen zijn niet standaard, maar worden in overleg samengesteld.

Focus
Hoe kijk ik naar een kind/jongere? Wie ben ik als opvoeder/jeugdleider? Wat heb ik daarvoor nodig. In de workshop denken we daar samen over na.

Onderwerpen
O.a. de volgende onderwerpen worden aangeboden: Geloofsopvoeding (algemeen); Geloofsontwikkeling bij kinderen; Kind en media; Wie ben ik als opvoeder? Seksuele opvoeding; Hoe kan ik mijn tiener begrijpen?

Kijken naar kinderen
Jetze Baas heeft bij het instituut REE! in Buren zijn certificaat gehaald voor het trainerschap ‘Kijken naar kinderen’. Je kunt zijn hulp inroepen voor een videobegeleiding via de principes van Human Dynamics, als het niet lekker loopt tussen leerkracht en leerling, jeugdleider en jongere.

Kosten
Naast de reis en materiaalkosten is een goede gift aan de organisatie SHIB voldoende. Daarmee wordt de hulpverlening aan de armsten in Zuid Afrika ondersteund. Zie daarvoor: www.shib.nl

Meer weten?
Neem dan contact op via het contactformulier op de site of mail naar jetze@fambaas.nl